Privacybeleid

Bijgewerkt op 01/2022
In overeenstemming met de EDPR (Europese verordening inzake gegevensbescherming).

Het bedrijf BJACHT is de eigenaar van de website Bjacht.com.

Wij behouden ons het recht voor om ons “Privacybeleid" te allen tijde te wijzigen.

Bjacht nodigt u uit om regelmatig onze “Privacy Policy" te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke gegevens.

Lees ook onze “Gebruiksvoorwaarden" voor meer informatie over het gebruik van de bjacht.com website en wettelijke verplichtingen.

Verzamelde gegevens

Bezoekers kunnen op onze site surfen en informatie over boten zoeken zonder dat ze zich hoeven te registreren.

Zij hebben de mogelijkheid om meer informatie over de schepen op te vragen door het invullen van de op de site beschikbare formulieren of door het sturen van een e-mail naar de firma Bjachts. De informatie die zij verstrekken kan, op niet-uitputtende wijze, hun naam, e-mailadressen, telefoonnummers, postadressen, alsmede de boten waarin zij geïnteresseerd zijn, de boot waarvan zij eigenaar zijn, of andere gegevens bevatten.

Wij verzamelen gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals bijvoorbeeld: de webadressen van de geraadpleegde pagina’s, de browser die bezoekers gebruiken, de datum en de duur van het bezoek, etc. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om statistieken voor intern gebruik op te stellen.

De gegevens van de boten die op de website bjacht.com worden gepresenteerd, worden verstrekt door hun eigenaars of kapiteins.

Openbaarmaking van de verzamelde persoonsgegevens

Elk contact, elk verzoek om informatie en elke transactie voor de verkoop, de aankoop, de verhuur of het beheer van een boot, of elke andere dienst die wij aanbieden, impliceert een STRICTLTLIJK CONFIDENTIEEL karakter tussen de betrokken partijen. Elke partij die betrokken is bij een bepaald contact, vraag of transactie, of het nu gaat om een klant, verkoper, koper, bevrachter of eigenaar van een boot, samenwerkingsbureaus, partners, leveranciers, agenten, mandatarissen of anderen, kan bovendien voorafgaand aan elke transactie vragen om de ondertekening van een geheimhoudings- en geheimhoudingsovereenkomst.

Het is echter waarschijnlijk dat wij op verzoek van de bevoegde autoriteiten om juridische redenen persoonlijke informatie zullen verstrekken. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven als dit door de wet of een dagvaarding wordt vereist, wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze wettelijke aansprakelijkheid te beperken, of om de veiligheid van BJachts, onze gebruikers of anderen te garanderen. Informatie over boten die op bjacht.com staan kan worden gedeeld met filialen, andere sites of derde partijen zoals makelaars.

Informatie die u rechtstreeks aan Bjacht verstrekt

Wij vragen u om bepaalde informatie zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt via ons online aanvraagformulier, e-mail, telefoon op bootshows of direct contact. We kunnen ook berichten of aanvullende informatie die u ons verstrekt verzamelen en opslaan. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze diensten te exploiteren, te onderhouden en te leveren, inclusief: functies en functionaliteit van onze website, het verzenden van marketingmateriaal en/of andere informatie die kan helpen bij de aankoop, verkoop, charter of het beheer van een nieuw of gebruikt jacht.

Informatie die wij van derden kunnen ontvangen

Wij kunnen informatie over u ontvangen van derden. Als u bijvoorbeeld onze website bezoekt via een login of verbinding met een derde partij, zoals via Facebook, Google, LinkedIn, Twitter of YouTube, door “volgen", “magneet", het koppelen van uw account aan Yachts, etc., kan deze derde partij bepaalde informatie over uw gebruik van hun dienst aan Bjachts doorgeven. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, de gebruikers-ID die aan uw account is gekoppeld (bijvoorbeeld uw Facebook-, Google-, LinkedIn-, Twitter- of YouTube-ID), elk toegangsteken dat nodig is om toegang te krijgen tot deze service, elke informatie die u de derde partij heeft geautoriseerd om met ons te delen en alle informatie die u openbaar heeft gemaakt in verband met deze service. Als u ons toegang geeft tot uw vriendenlijst, kunnen de gegevens van uw vrienden en uw verbinding met die vrienden worden gebruikt en opgeslagen om uw ervaring socialer te maken en u in staat te stellen uw vrienden uit te nodigen om onze website te gebruiken en u te voorzien van updates als en wanneer uw vrienden zich bij Bjachts aansluiten. U dient altijd uw privacyinstellingen op websites en diensten van derden te controleren en, indien nodig, aan te passen voordat u een link of verbinding maakt met de website van Bjachts. U kunt uw Derden-Account ook loskoppelen van onze Website door uw instellingen op de Derden-Service aan te passen.

Analytische informatie

We kunnen rechtstreeks analytische gegevens verzamelen of gebruik maken van analytische instrumenten en diensten van derden om ons te helpen bij het meten van verkeers- en gebruikstrends. Deze tools verzamelen informatie die door uw browser of mobiele apparaat wordt verzonden, inclusief de pagina’s die u bezoekt en andere informatie die ons helpt onze website en de boten of diensten die erop worden aangeboden te verbeteren.

Cookie-informatie

Wanneer u de Bjachts site bezoekt, kunnen wij één of meer cookies (een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens) naar uw computer sturen die uw browser op unieke wijze identificeren en Bourniquel Yachts in staat stellen om uw navigatie op onze site te verbeteren. Een cookie kan ons ook informatie sturen over hoe u de website gebruikt (bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt, de links die u aanklikt en andere acties) en ons in staat stellen om uw gebruik van de website in de loop van de tijd te volgen. Een hardnekkig cookie blijft op uw harde schijf staan nadat u uw browser hebt gesloten. Permanente cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de instructies van uw webbrowser te volgen. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser heeft gesloten. U kunt uw webbrowser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de site niet goed functioneren als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

CookieTypeDuurOmschrijving
_gaAnalytics2 jaarDit cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Het cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gatAnalytics1 minuutGoogle gebruikt deze cookie om gebruikers te onderscheiden.
_gidAnalytics1 dagDit cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's viisted in een anonieme vorm.
cookielawinfo-checkbox-necessaryNoodzakelijk1 uurDeze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Noodzakelijk".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNoodzakelijk1 jaarDeze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Niet nodig".
pll_languageFunctioneel1 jaarDit cookie is ingesteld door Polylang plugin voor websites die door WordPress worden aangedreven. Het cookie slaat de taalcode van de laatst gebladerde pagina op.

Locatiegegevens

Wanneer u onze site bezoekt via of via een mobiel apparaat, kunnen we op afstand toegang krijgen tot “locatiegegevens", deze verzamelen, controleren en/of opslaan, waaronder GPS-coördinaten (lengte- en/of breedtegraad) of soortgelijke informatie over de locatie van uw mobiele apparaat. Locatiegegevens kunnen ons voorzien van informatie over de navigatie en het gebruik van de Website. Bepaalde functies van de Website, met name locatiegebonden diensten, kunnen niet goed functioneren als het gebruik of de beschikbaarheid van locatiegegevens wordt gewijzigd of uitgeschakeld.

Communicatiemarketing

We kunnen de informatie die we verzamelen of ontvangen, zoals uw e-mailadres, gebruiken om rechtstreeks met u te communiceren. Als u zich op onze website registreert of contact met ons opneemt om informatie aan te vragen, kunnen wij u e-mails sturen met nieuwsbrieven, uitnodigingen, promoties en speciale aanbiedingen (e-mailings). Als u er de voorkeur aan geeft dat wij u bepaalde materialen niet toesturen, kunt u ons te allen tijde vragen om u uit te schrijven.

Het delen van uw informatie

In STRICTLY NO CIRCUMSTANCES zullen wij uw gegevens zonder uw toestemming verhuren of verkopen aan derden buiten Bourniquel Yachts.

In geval van een wijziging van de zeggenschap over de vennootschap Bjachts

Wij kunnen het bedrijf (met inbegrip van de aandelen van het bedrijf) of een combinatie van producten, diensten, activa en/of bedrijven kopen of verkopen of overdragen. Uw informatie zoals klantnamen en e-mailadressen, gebruikerscontent en andere website-informatie kunnen worden opgenomen onder de verkochte of overgedragen items in dergelijke transacties. Wij kunnen dergelijke informatie ook verkopen, overdragen of overdragen in verband met bedrijfsoverdrachten, fusies, overnames, faillissementen, ontbindingen, reorganisaties, liquidaties, soortgelijke transacties of procedures waarbij de gehele of een deel van de onderneming betrokken is.

Beveiliging

Bjachts bewaart uw contactgegevens en andere door u verstrekte informatie zolang u onze diensten nodig heeft. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben en het niet nodig is om ze te bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen, zullen wij ze uit onze systemen verwijderen.
Bjachts is bezorgd over de veiligheid van uw informatie en gebruikt commercieel gezien redelijke waarborgen om de integriteit en veiligheid van alle informatie die op de site wordt verzameld te behouden. Bjachts kan echter niet de veiligheid van de informatie die u aan Bjachts doorgeeft garanderen of garanderen dat de informatie op de website niet toegankelijk is, niet openbaar gemaakt kan worden, niet gewijzigd kan worden of niet vernietigd kan worden. Uw privacyinstellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de functionaliteit van sites en diensten van derden die u via de Bjachts-website benadert, zoals sociale netwerken. Bjachts is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of veiligheidsmaatregelen van derden.
Aangezien de communicatie via het internet onderhevig is aan alle vormen van externe manipulatie die buiten de controle van Bjachts vallen (spamming, virussen, hacking, enz…), kunnen wij de veiligheid van de verbinding en van de informatie die u via het internet aan ons doorgeeft, niet garanderen. Alle verbindingen met de bjacht.com website en alle communicatie van informatie zijn op eigen risico.

Informatie die is gecompromitteerd

In het geval dat informatie onder onze controle wordt gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de veiligheid, zal Bjachts redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, waar nodig, personen van wie de informatie gecompromitteerd kan zijn op de hoogte stellen en andere acties ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Koppelingen met andere sites

Om uw gebruikerservaring te verbeteren of om ons te helpen onze effectiviteit te verbeteren en te meten, kan Bjachts codes van derden in haar website opnemen. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn Facebook, Google, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram en andere. Deze derden kunnen informatie over u verzamelen, waaronder het IP-adres en de cookies op manieren die niet door Bjachts worden gecontroleerd. De Bjachts Privacy Policy is niet van toepassing wanneer wij geen controle kunnen uitoefenen op de activiteiten van derden. Raadpleeg het respectievelijke privacybeleid van deze derden of neem contact op met deze derden voor meer informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten die gelinkt zijn aan onze website, met inbegrip van de informatie of de inhoud ervan. Uw browsen en interactie op een website of dienst van een derde partij, met inbegrip van de websites die gelinkt zijn aan of geadverteerd zijn op onze website, is onderworpen aan de regels en het beleid van die derde partij. Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij op andere wijze (ook offline) of uit andere bronnen dan via de Bjachts-website verzamelen.

Andere sites werken onafhankelijk van bjacht.com en vallen onder hun eigen privacy- en veiligheidsbeleid.

Wij raden bezoekers van bjacht.com aan om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verlaten van onze site en hen aan te moedigen de privacyverklaring van elke site die zij bezoeken te lezen alvorens persoonlijke gegevens in te dienen.

Uw gegevens en opties

Bourniquel Yachts wil u laten weten dat u mogelijkheden heeft met betrekking tot de informatie die wij over u hebben verzameld. Als u een burger van de Europese Economische Ruimte bent, kunt u toegang krijgen tot de informatie die wij over u hebben. Wij zullen dit over het algemeen binnen 30 dagen na uw verzoek om gegevens met u delen. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of indien u wenst dat Bourniquel Yachts uw gegevens corrigeert of verwijdert, bel ons dan op +33 622 924 308 om ons vertrouwelijk te woord te staan of neem contact met ons op via e-mail op info@byacht.com.

Gebruiksvoorwaarden

DOOR TOEGANG TOT DE BjACHT.COM ZIT U OVEREENKOMEN EN DE “VOORWAARDEN VAN GEBRUIK" BELOOFTEN.

De site bjacht.com is eigendom van de firma Bjachts.

Wij behouden ons het recht voor om onze “Gebruiksvoorwaarden" te allen tijde te wijzigen.
U dient regelmatig de “Gebruiksvoorwaarden" van de bjacht.com website door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Eigendom

Het is verboden om de bjacht.com site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren of te verzenden voor commercieel gebruik in welke vorm of op welke manier dan ook. Elk commercieel gebruik van de bjacht.com website, of het geheel of een deel van de inhoud, inclusief, zonder beperking, tekst, foto’s, logo’s en domeinnamen, vormt een schending van het auteursrecht, handelsmerk, patent en oneerlijke concurrentie wetten die internationaal van kracht zijn.

Bjachts zal alle juridische middelen aanwenden om haar intellectuele eigendomsrechten en andere rechten af te dwingen, met inbegrip van juridische procedures die onderworpen zijn aan boetes en strafrechtelijke sancties.

Inhoud

De site bjacht.com kan onnauwkeurigheden, verouderde informatie, defecten, weglatingen en/of andere fouten bevatten. Met name gegevens, tekst, foto’s of andere documenten kunnen fouten bevatten.

Bjachts kan niet garanderen dat alle inhoud die beschikbaar is op de bjacht.com website juist of volledig is, en u bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. De inhoud van onze site is bedoeld om u van dienst te zijn, maar Bjacht neemt in geen geval de verantwoordelijkheid voor deze inhoud. Uw gebruik en vertrouwen op de informatie op bjacht.com is op eigen risico. BJACHTS GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, BESCHIKBAARHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE INHOUD, OF ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE BJACHT.COM WEBSITE.

Bjachts behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website bjacht.com te wijzigen, maar is niet verplicht om deze te wijzigen of bij te werken.

Het downloaden of opvragen van inhoud of ander materiaal via de bjacht.com website gebeurt op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud.

Beperkingen op het gebruik

Elke bezoeker van de bjacht.com website gaat ermee akkoord deze website of de inhoud ervan niet te gebruiken voor het doel van :

 • Publiceer inhoud of informatie die beschermd is door een exclusiviteitsovereenkomst of die u niet mag publiceren;
 • Inhoud of informatie te publiceren die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of op de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij;
 • Publiceer inhoud of informatie waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend is;
 • Stuur eender welke inhoud die een virus, Trojaans paard of een ander bestand of programma bevat dat ontworpen is om de functionaliteit van eender welke software of hardware te onderbreken, te corrumperen, te vernietigen of te beperken, of om de werking van de bjacht.com website, of eender welke server of netwerk dat ermee verbonden is, te verstoren;
 • Zend elke inhoud die een worm, of valluik, of gateway bevat, die illegale toegang tot de bjacht.com website, software, hardware, computer omgeving, of bjacht.com netwerk mogelijk zou maken, of die gegevens of programmering zou kunnen wissen;
 • Voer een commerciële activiteit uit of help een concurrerend bedrijf met behulp van de bjacht.com website;
 • Doe alsof je een andere persoon bent, of een vertegenwoordiger van Bjachts.

Privacy

Bjachts is niet aansprakelijk voor enige schade die u veroorzaakt of lijdt als gevolg van uw gebruik van de bjacht.com website, of voor het openbaar maken van informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Lees onze “Privacyverklaring" voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die door gebruikers van de bjacht.com website wordt verstrekt.

Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN EEN EIGENDOMS SCHACHTEN, ITS EXECUTIVE OFFICERS, EMPLOYEES, SUBCONTRACTORS, SUPPLIERS, AGENTS, SUBSIDIARIES, SUCCESSORS OF ASSIGNS ZIJN VERBINDENISSEN MET EEN ANDERE PARTY VOOR EIGEN RICHTIGE SCHADEN, INDIRECT, ECONOMISCH, BESTRAFFEND OF BIJZONDER, ALS GEVOLG VAN HET OVERLOPEN VAN KLANTEN OF WINSTDERVING DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP HAAR SITE, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EEN SITE BINDT, OF WORDT VERTROUWD OP, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE, CONTRACTUELE EN/OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HET BEDRIJF BOURNIQUEL JACHTEN IS UITDRUKKELIJK GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE TERM “SCHADE" OMVAT ZONDER BEPERKING: GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, ADVOCATENKOSTEN, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP HET INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM.

DE BIJZONDERE VENNOOTSCHAPPEN BETREFFENDE DE VERPLICHTINGEN VAN DE BIJZONDERE BINNENLANDSE ZAKEN, DE VIOLATIE VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, DE VERTROUWELIJKHEID, OF EEN ANDERE SCHULDEREN, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN, OF DE BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE, OF INTELLECTUELE EIGENDOM, OF UIT VERKLARINGEN, GEPUBLICEERD OP SITES DIE EIGENDOM ZIJN VAN DERDEN.

Compensatie

U gaat ermee akkoord Bjachts, haar functionarissen, werknemers, onderaannemers, leveranciers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen:

 • Dit is het resultaat van alle informatie die u heeft gepubliceerd, geüpload of op een andere manier op de bjacht.com website heeft geplaatst;
 • Als gevolg van valse informatie, verzuim, nalatigheid, moedwillig wangedrag of anderszins, veroorzaakt door u of een derde partij of door u verstrekt aan Bjachts of een derde partij;
 • Op verzoek van een derde partij als gevolg van uw gebruik van de bjacht.com website of de inhoud ervan;
 • Als gevolg van een beslissing of transactie met betrekking tot de bjacht.com website of de inhoud ervan.
CookieTypeDuurOmschrijving
_gaAnalytics2 jaarDit cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Het cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gatAnalytics1 minuutGoogle gebruikt deze cookie om gebruikers te onderscheiden.
_gidAnalytics1 dagDit cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's viisted in een anonieme vorm.
cookielawinfo-checkbox-necessaryNoodzakelijk1 uurDeze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Noodzakelijk".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNoodzakelijk1 jaarDeze cookie is ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Niet nodig".
pll_languageFunctioneel1 jaarDit cookie is ingesteld door Polylang plugin voor websites die door WordPress worden aangedreven. Het cookie slaat de taalcode van de laatst gebladerde pagina op.

Koppelingen met andere sites

De site bjacht.com heeft links naar andere volledig onafhankelijke sites.

Bjachts geeft geen enkele garantie voor de inhoud, het eigendom of de rechtmatigheid van de sites die gelinkt zijn aan de bjacht.com website. Een link naar een andere site bewijst niet dat Bjachts die site, de producten en diensten die hij beschrijft, of de betrouwbaarheid van de inhoud ervan, vertrouwt.

Bezoekers van de bjacht.com website dienen zich er ook van bewust te zijn dat deze gelinkte sites privacyverklaringen en/of gebruiksvoorwaarden kunnen hebben die afwijken van die van de bjacht.com website.

Wedstrijd

Door gebruik te maken van de bjacht.com site, gaat u ermee akkoord dat onze site onderworpen is aan de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil of een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, zal het voor arbitrage worden doorverwezen naar de rechtbank van Brussel, België, die exclusief bevoegd is.

Copyright

Alle inhoud, domeinnamen, teksten, foto’s en logo’s op de bjacht.com website zijn handelsmerken van Bjachts. U mag deze handelsmerken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bjachts.

Copyright ©2020 Bjacht. Alle rechten voorbehouden Copyright ©2008 Bojachts. Alle rechten voorbehouden

Beveiliging

Bjachts bewaart uw contactgegevens en andere door u verstrekte informatie zolang u onze diensten nodig heeft. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben en het niet nodig is om ze te bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen, zullen wij ze uit onze systemen verwijderen.
Bjachts is bezorgd over de veiligheid van uw informatie en gebruikt commercieel gezien redelijke waarborgen om de integriteit en veiligheid van alle informatie die op de site wordt verzameld te behouden. Bjachts kan echter niet de veiligheid van de informatie die u aan Bjachts doorgeeft garanderen of garanderen dat de informatie op de website niet toegankelijk is, niet openbaar gemaakt kan worden, niet gewijzigd kan worden of niet vernietigd kan worden. Uw privacyinstellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de functionaliteit van sites en diensten van derden die u via de Bjachts-website benadert, zoals sociale netwerken. Bjachts is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of veiligheidsmaatregelen van derden.
Aangezien de communicatie via het internet onderhevig is aan alle vormen van externe manipulatie die buiten de controle van Bjachts vallen (spamming, virussen, hacking, enz…), kunnen wij de veiligheid van de verbinding en van de informatie die u via het internet aan ons doorgeeft, niet garanderen. Alle verbindingen met de bjacht.com website en alle communicatie van informatie zijn op eigen risico.

Informatie die is gecompromitteerd

In het geval dat informatie onder onze controle wordt gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de veiligheid, zal Bjachts redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, waar nodig, personen van wie de informatie gecompromitteerd kan zijn op de hoogte stellen en andere acties ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Koppelingen met andere sites

Om uw gebruikerservaring te verbeteren of om ons te helpen onze effectiviteit te verbeteren en te meten, kan Bjachts codes van derden in haar website opnemen. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn Facebook, Google, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram en andere. Deze derden kunnen informatie over u verzamelen, waaronder het IP-adres en de cookies op manieren die niet door Bjachts worden gecontroleerd. De Bjachts Privacy Policy is niet van toepassing wanneer wij geen controle kunnen uitoefenen op de activiteiten van derden. Raadpleeg het respectievelijke privacybeleid van deze derden of neem contact op met deze derden voor meer informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten die gelinkt zijn aan onze website, met inbegrip van de informatie of de inhoud ervan. Uw browsen en interactie op een website of dienst van een derde partij, met inbegrip van de websites die gelinkt zijn aan of geadverteerd zijn op onze website, is onderworpen aan de regels en het beleid van die derde partij. Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij op andere wijze (ook offline) of uit andere bronnen dan via de Bjachts-website verzamelen.

Andere sites werken onafhankelijk van bjacht.com en vallen onder hun eigen privacy- en veiligheidsbeleid.

Wij raden bezoekers van bjacht.com aan om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verlaten van onze site en hen aan te moedigen de privacyverklaring van elke site die zij bezoeken te lezen alvorens persoonlijke gegevens in te dienen.

Wedstrijd

Door gebruik te maken van de bjacht.com site, gaat u ermee akkoord dat onze site onderworpen is aan de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil of een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, zal het voor arbitrage worden doorverwezen naar de rechtbank van Brussel, België, die exclusief bevoegd is.

Copyright

Alle inhoud, domeinnamen, teksten, foto’s en logo’s op de bjacht.com website zijn handelsmerken van Bjachts. U mag deze handelsmerken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bjachts.

Copyright ©2020 Bjacht. Alle rechten voorbehouden Copyright ©2008 Bojachts. Alle rechten voorbehouden